Астана қаласы әкімдігінің Халықты жұмыспен қамту орталығының мәліметтерді қабылдау порталы

Портал по приему сведений Центра занятости населения акимата города Астаны

1. Кадрлардың болжамдық қажеттіліктері мен бос орындар туралы ақпарат Сведения о прогнозной потребности в кадрах и свободных рабочих местах
2. Жұмыс орны квотасы орындалуы мен саны туралы есептік ақпарат Информация о количестве выполнении квот рабочих мест